8pattama

🎱👌 • atapattama • අටපට්ටම — සිංහල වෙබ් අඩවිය

Xiaomi, Oppo සහ Vivo සමාගම් එකතුව නිර්මාණය කළ file transfer service එක ලොව පුරා පරිශීලකයන් හට නිකුත් කිරීමට සූදානම් වෙයි

1 min read

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *